Finding quiet truth…

Veranderen

“In plaats van naar buiten te kijken om hulp of zondebokken te zoeken, stelt Peter Verhelst voor om in onszelf te kijken, in sereniteit afscheid te nemen van onze oude mechanismen en letterlijk plaats te maken. Opdat er een nieuwe start mogelijk zou zijn. Parsifal is een voorstelling over afscheid, de troost van het ritueel en het belang van het kleine, nietige persoonlijke engagement.” (NTGent Parsifal 2014)

Ik hoef deze voorstelling niet te zien. Ik heb genoeg aan dit stukje tekst uit de inleiding. Het zegt alles waar ik de laatste tijd mee bezig ben. Of toch de richting waarin ik probeer uit te gaan. Ik probeer vaak naar binnen te kijken, herbeleef mijn verleden in het heden, in therapie. Probeer linken te leggen tussen vroeger en nu en tegelijk verder te leven. Niet makkelijk, maar hopelijk de moeite (en het geld) waard.

Plaats maken opdat er een nieuwe start zou mogelijk zijn. Afscheid nemen van oude gewoontes. “Veranderen”. Niet voor anderen maar ver-anderen, voor mezelf.

Ik ben jaren intensief bezig geweest met theater. Ik zag het als een ideaal medium om ‘al mijn talenten’ te gebruiken en in te zetten. Ik zag het als een manier om ‘gelukkig’ te worden. Ik dacht dat het voldoening ging geven. In de plaats kreeg ik ongeveer jaarlijks een burn-out die ongeveer vorig jaar rond deze tijd uitmondde in een depressie met gegeneraliseerde angstproblematiek. De woorden die men vandaag de dag gebruikt om aan te duiden dat iemand ‘opgebrand’ is, te moe is om verder te leven, te angstig om dagdagelijkse ‘automatismen’ uit te voeren.

“I AM HURT is een kunstproject dat de focus legt op kwetsuren en kwetsbaarheid.”

Hoe kan ik terugkeren naar mijn geloof in mijn eigen persoonlijke overtuigingen? Mijn geloof in persoonlijke verhalen, de kracht van innerlijke waarheden in plaats van imago-gestuurde activiteiten. Of zit mijn ego er altijd voor iets tussen? Is een kunstenaar noodzakelijkerwijs een tikkeltje egocentrisch? Is misschien zelfs elke mens die echt kiest voor zijn eigen doelen en fascinaties een mens met de kracht om voor zichzelf te denken, liefst luidop. Een bevrijdend parcours, als je het zo durft te stellen…

De betekenis van ‘eigen verbeelding’ en kunst

“Beeldende kunst kan een bijdrage leveren in deze zoektocht naar de persoonlijke betekenisgeving (wat betekent de kwaal voor mij, in mijn leven?) en zo ook de mogelijkheid tot integratie van de kwaal in het persoonlijk leven. Anderzijds kan kunst vitaliserend werken. Kunst biedt beelden, verhalen en gedichten die ziekte verbeelden op een wijze die voor het individu dienen als bron van inspiratie, steun, relativering, wijsheid, normalisering. Beelden waarin lijden en pijn een plek krijgen, zinvol zijn, bij het leven horen en waarin de menselijke waardigheid, ondanks het lichamelijk verval, behouden blijft.

Kunst is een fenomeen van creatieve vormgeving dat sinds eeuwen een bijzondere plaats heeft verworven in onze samenleving. Hedendaagse kunst biedt ons een venster op de huidige relatie tussen mens en wereld. De kunstenaar is gefascineerd door alle facetten van het leven en gaat er intens contact mee aan. Hij voelt zich gedreven de bestaande orde te verlaten, de chaos toe te laten en ongekende gebieden te exploreren. Via het kunstwerk, schept hij een zeer persoonlijk, vaak eigenzinnig antwoord op fundamentele vragen.

Kunst is bovendien een zone van vrijheid waarin zowel schoonheid en verwondering als afschuw en wanhoop een plaats kunnen krijgen. Het afschuwelijke en het schone komen samen, in die zin kan kunst nooit alleen maar schoon of alleen maar lelijk zijn. Wanneer de wanhoop kunst wordt verandert de wanhoop. Kunst transformeert het lijden. Daar is het werk van Berlinde De Bruyckere een voorbeeld van. Ze schuwt de gruwel niet in haar beelden en installaties: getormenteerde en misvormde lijven, paarden uit de lucht gevallen. Ze toont pijn, angst en eenzaamheid in hun pure rauwheid. En toch straalt het warmte, beschutting, en veiligheid uit.

Als het erom gaat dat beeldende kunst een functie kan hebben in een persoonlijk groeiproces, wordt kijken naar kunst opgevat als een ontmoeting. Een dialoog, die verder gaat dan het louter waarnemen van oppervlakkige verschijningsvormen, maar die iets ontsluiert van de onderliggende betekenislagen. Het wordt een proces van gewaar zijn, beseffen en integreren.

De beeldende kunst kiest voor een beeldende taal die gelaagd en meerduidig interpreteerbaar is, zo weet de kunstenaar te formuleren wat anders niet geformuleerd kan worden. Verwoorden wat niet verwoord kan of mag worden. Door zijn gave veel op te slorpen van wat op hem afkomt en uitdrukking te geven aan de niet-gevormde dimensies van de maatschappelijke context waarin hij leeft, houdt de kunstenaar niet enkel het individu maar ook de maatschappij een spiegel voor

In een therapeutische context zal men (bewust) terugkeren naar de fenomenen en ze (tijdelijk) ontdoen van alle denkconstructies die hen omhullen, welke beelden er kleven aan de ziekte en welke uitwerking deze hebben op het individu. Vervolgens gaat men zoeken naar metaforen die beter passen bij de eigen subjectieve ervaring van ziekte/lijden/kwetsuur om waarlijk in ontmoeting te kunnen gaan met zichzelf en zijn ziekte/gekwetst zijn. Dit zelf zoeken naar de betekenisgeving van zijn persoonlijk lijden kan het  persoonlijk groeiproces faciliteren.” (Trui Verhasselt)

http://www.david-vzw.be/nl/over-ons/trui-verhasselt-2/

En daarom ga ik solliciteren voor vrijwilligerswerk bij David vzw. Waarom zou mijn pijn en lijden die sowieso centraal staan in mijn leven en wellicht ook in het leven van vele anderen, niet mogen centraal staan in mijn beroepsleven?

Waarom zoeken we een zinvol bestaan zo ver van onszelf terwijl het antwoord vlak voor onze neus ligt, vaak zelfs diep in onszelf verborgen. Het vraagt moed om die innerlijke drijfveren te ontdekken en dan ook nog eens te volgen, maar het is een pad dat wellicht de moeite waard is.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s